Inschrijven en administratie:

Inschrijven voor privémuzieklessen kan via het online inschrijfformulier. Overleg vooraf altijd eerst met de betreffende docent of er plek is, dit kan reschtstreeks met de docent of via muziekschoolhaarlemzuidwest@gmail.com . Na het invullen van het inschrijfformulier krijg u binnen een week een bevestiging van ons, pas na deze bevestiging is uw inschrijving definitief. Later volgt een factuur via ClubCollect, ons ledenadministratiesysteem met verzoek tot betaling. U kunt bij dit systeem zelf instellen hoe en deels wanneer u wilt betalen. In één keer via i-deal of per automatische incasso in termijnen. Per termijn rekent dit programma €1,- extra en bij te laat betalen €5,- aan administratiekosten. Voor de cursus Muziek op Schoot, Kinderzang en de improvisatie-workshop ontvangt u een factuur via de docent zelf.


Tarieven Muziekschool Haarlem Zuid-West seizoen 2021-2022*:

32 lessen per seizoen kinderen:
30 min    € 832,- / 45 min €1248,- / 60 min    €1664,-
16 lessen per seizoen/ kinderen 16 plus:
45 min    € 624,- / 60 min    € 832,-
10 lessenkaart/ kinderen 18 plus:
45 min €400,- / 60 min      €530 (10 lessenkaart is alleen geldig in het seizoen van uitgifte)

*Volwassenen kunnen kiezen uit alle lesmogelijkheden, de bedragen worden opgehoogd met de wettelijke 21% btw.

Proefles:

€20,- per proefles, deze dient na de proefles contant aan de docent te worden voldaan.

Locatie en lesdagen:

Maandag en vrijdag: Muziekschool Haarlem Zuid- West, Kamerlingh Onnesstraat 83, 2014 EK Haarlem. Wilt u op een andere dag leshebben? De meeste docenten geven ook lessen op andere locaties in de regio. Neem daarvoor contact op met de betreffende docent.

Contact:

muziekschoolhaarlemzuidwest@gmail.com

Lesvoorwaarden 2021-2022:
  • Een volledig lesseizoen gaat uit van 32 lesweken.
  • In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
  • Muziekschool Haarlem Zuid-West rekent géén administratie- of inschrijfkosten.
  • De lessen worden in principe voor een heel seizoen aangegaan, in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
  • Door de leerling verzuimde lessen kunnen in het algemeen niet worden ingehaald.
  • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt na drie weken voor een financiële regeling of vervanger gezorgd.
  • Bij natuurrampen, code rood, of door de regering opgelegde sancties waardoor lesgeven niet maatschappelijk verantwoord is worden lessen zo mogelijk online aangeboden. Restitutie van lesgeld is in deze gevallen niet mogelijk.
  • Bij niet op tijd betalen van lesgelden worden herinneringskosten á €5,- per factuur in rekening gebracht.
  • Het aanbod is onder voorbehoud, u kunt aan deze brochure en de gegevens op onze website geen rechten ontlenen.
  • De informatie, data en prijzen in de jaarbrochure en op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.